Witamy Państwa na stronie biura rachunkowego

LEXPERFECT

Adres

Lalki 5 lok. 10,
02-495 Warszawa

Telefon

669 563 159

E-mail

biuro@lexperfect.pl

„Lex perfecta” (dosł. prawo doskonałe) – norma prawna opatrzona sankcją nieważności.

Normy prawne tego rodzaju występują m.in. w prawie cywilnym, np. jeżeli przy dokonywaniu określonej czynności prawnej nie zostanie zachowana odpowiednia forma (zwłaszcza zastrzeżona pod rygorem nieważności), to taka czynność nie wywołuje skutków prawnych. Przykładem może być nieprawidłowe sporządzenie testamentu, np. w formie wydruku komputerowego. Niedochowanie przewidzianej przez prawo formy sporządzenia testamentu spowoduje jego nieważność i niemożność powoływań się nań.

NASZA OFERTA

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę firm, która obejmuje:

USŁUGI KSIĘGOWE

prowadzenie ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów, ewidencji zryczałtowanej
 sporządzanie deklaracji podatkowych
 sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 sporządzanie sprawozdań statystycznych
 prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 przygotowywanie raportów na potrzeby banków i innych instytucji

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
 przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, świadectw pracy
 przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych do US (PIT-4R, PIT-11 i innych)
 prowadzenie spraw kadrowych (urlopy, chorobowe i inne)
 sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, druków ZUS RMUA i innych

DORADZTWO PODATKOWE

analiza i wybór najlepszej formy opodatkowania
 doradztwo w zakresie bieżącej działalności
 przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej
 informowanie klientów o aktualnych zmianach w podatkach

O NAS

JAKOŚĆ PROFESJONALIZM DOŚWIADCZENIE ELASTYCZNOŚĆ TERMINOWOŚĆ DYSKRECJA

JAKOŚĆ

Świadczymy usługi księgowe na jak najwyższym poziomie, gwarantujemy fachową wiedzę, solidność i terminowość.

PROFESJONALIZM

Wysokie kwalifikacje naszych pracowników, dostosowywanie się do zmieniających się przepisów i ustaw podatkowych.

DOŚWIADCZENIE

Nasi pracownicy posiadają praktykę w prowadzeniu rachunkowości różnych firm.

mapa słów

ELASTYCZNOŚĆ 

Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszego klienta.

TERMINOWOŚĆ 

Przekazujemy informacje finansowe w taki sposób, aby klient mógł wywiązywać się na czas z zobowiązaniami wobec urzędów i pracowników.

DYSKRECJA 

Dane są traktowane w naszym biurze jako informacje wysoce poufne, dostępne jedynie dla klienta.

Top